Nie zapomnij o przeglądzie rejestracyjnym Ubezpieczyciel może odmówić Ci odszkodowania

mechanik samochodowy

Kiedy próbujesz zgłosić roszczenie z polisy ubezpieczeniowej, może się okazać, że ubezpieczyciel odrzuca roszczenie lub nie wypłaci pełnej kwoty, o którą prosisz. Twój ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, ponieważ polisa nie obowiązywała, gdy wydarzyło się coś, w związku z czym ubiegasz się o wypłatę odszkodowania.

Kupując samochody używane pamiętajmy o zadbaniu we właściwy wpis w dowodzie jeśli chodzi o przegląd rejestracyjny, by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Często odmową wypłaty ubezpieczenia był brak aktualnych badań technicznych potwierdzonych wykonanym przeglądem rejestracyjny. Po prostu, nawet gdy stan techniczny pojazdu był bez zastrzeżeń, to firmy ubezpieczeniowe mogły odmówić wypłaty odszkodowania z polisy OC, gdy sprawca w momencie spowodowania kolizji drogowej czy wypadku nie posiadał aktualnych badań technicznych pojazdu.

Brak  aktualnych badań technicznych auta sprawcy zdarzenia nie jest jednak podstawą do odmówienia wypłaty odszkodowania z OC. Polskie prawo wymaga, by samochód miał aktualne badanie techniczne. Pierwsze wykonuje się po trzech latach od nowości, drugie badanie przed upływem 2 lat od pierwszego przeglądu, a następne co roku, do tego przyzwyczajają nasz auta osobowe kupowane w salonie. Potem zwykle bywa tak, że zapominamy, jesteśmy odzwyczajeni od badań technicznych.

kia soul

W przypadku szkody likwidowanej z polisy OC (ubezpieczenia obowiązkowego) gdy doprowadzimy do szkody prowadząc pod wpływem alkoholu lub środka o podobnym działaniu albo zbiegniemy z miejsca wypadku nie możemy liczyć na pobłażanie. Jednak gdy spowodujemy stłuczkę autem bez ważnego badania technicznego, koszty szkody zostaną pokryte z naszej polisy OC. Oczywiście należy spodziewać się mandatu za brak przeglądu i zatrzymania dowodu rejestracyjnego. Trzeba mieć na uwadze, że ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconej kwoty odszkodowania musi jednak wykazać, że to zły stan samochodu nieposiadającego przeglądu przyczynił się do spowodowania kolizji lub powiększył rozmiary szkód.

Samochody dostawcze, ciężarowe biorące udział w wypadkach, czy nawet tylko stłuczkach potrafią z racji gabarytów wyrządzić więcej szkody. Pamiętajmy by mieć ważny przegląd rejestracyjny, bo mimo, że ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania, to może w procesie cywilnym wystąpić o zwrot tej kwoty od Ciebie.

5/5 - (1 vote)